Alle modaliteiten onder één dak

Station Rotterdam Alexander wordt in 2018 en 2019 verbouwd tot een modern openbaar vervoersknooppunt waar metro en trein onder één dak samenkomen.

In het station optimaliseren we de overstapmogelijkheden tussen trein en metro. Om dat te realiseren trekken we de metroperrons door tot in het stationsgebouw. Metro’s halteren na de verbouwing direct aan de stationshal, waardoor de loopafstand aanzienlijk wordt verkort. Ook komt er een aparte bypass tussen het treinperron richting Rotterdam Centraal en het metroperron in diezelfde richting. Dat maakt overstappen sneller en vooral veiliger. 

Sociale veiligheid

De nieuwe stationshal wordt een plek waar je je als reiziger kunt voorbereiden op je reis of het vervolg daarvan. Er komen meer winkels in het nieuwe station, zodat er ook in de avonduren meer toezicht is op de stationshal. Een transparante gevel met een levendige plint en nieuwe, transparante liften in het zicht van de perrons dragen draagt ook positief bij aan het gevoel van veiligheid.

Herkenbare entrees

De oostelijke nevenentree tot de treinperrons wordt voorzien van een herkenbare toegang en prettige aansluiting op de buitenruimte. Elementen in de omgeving die de zichtlijnen verstoren, worden beter gepositioneerd. Extra in- en uitcheckpoortjes worden toegevoegd. De herkenbare stationsentrees en het opschonen van de omgeving zorgt ervoor dat de uitstraling van het station straks sterk verbetert. 

Vogel_01_v05.jpg
Int_02_b_v05.jpg

Nut en noodzaak van het project

Station Rotterdam Alexander is met trein, metro, stads-, en streekbus een belangrijk overstappunt tussen landelijk, (inter)regionaal en stedelijk openbaar vervoer. Uit klanttevredenheidsonderzoeken van RET en NS blijkt dat metrohalte Alexander en treinstation Rotterdam Alexander slecht scoren. Reizigers zijn ontevreden over krappe in- en uitgangen, de beleving van de stationshal, de openbare ruimte en de onveilige overstap van metro naar trein. Andere belangrijke aspecten zijn het gevoel van sociale onveiligheid en de beperkte voorzieningen die het verblijf veraangenamen. Daarnaast ontbreekt het bij het station aan uitstraling. Ervaringen die we meegenomen hebben in het ontwerp van het nieuwe station.

In een notendop

Het project omvat de herontwikkeling van knooppunt Alexander (treinstation Rotterdam Alexander en metrohalte Alexander), inclusief de realisatie van de bypass tussen één van de treinperrons en een metroperron. Op de treinperrons wordt de transfercapaciteit uitgebreid en het aantal in- en uitcheckpoorten vergroot. Fietsparkeren, het P+R-terrein en het busstation behoren niet tot het project.