Toegang van en naar treinperron 1 vanaf maandag 11 februari via tijdelijke opgang Eridanusstraat

De toegang tot de stationshal aan het Prins Alexanderplein is voor langere periode afgesloten, de oude hal wordt gedeeltelijk ingericht als bouwterrein om aan de kant van het plein de nieuwe stationshal te realiseren. De huidige trap en lift naar spoor 1 zijn hierdoor vanaf maandag 11 februari buiten gebruik. Treinreizigers bereiken het perron voor de treinen richting Gouda en Utrecht vanaf de 11e via een tijdelijke toegang buiten het station. Deze situatie duurt ongeveer tot zomer 2019.

Gevolgen voor reizigers en gebruikers

Treinreizigers die aankomen of vertrekken vanaf spoor 1 (trein van/naar Gouda en Utrecht) maken gebruik van een tijdelijke buitentoegang (trap of lift) in de Eridanusstraat. We geven de looproute aan door middel van borden, de eerste dagen zetten we in de spits ook medewerkers in om u te helpen. U checkt in of uit bovenaan de tijdelijke trap. Uw OV-chipkaart kunt u onderaan de tijdelijke opgang bij de lift opladen. Houdt u rekening met een langere overstaptijd tussen bus of metro en de trein.

Faseringsplan+RTA_12-2018.jpg
1 Comment

Nieuwe fasering bouw station Rotterdam Alexander

Afgelopen maanden is er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe planning en fasering voor de bouw van het nieuwe station. Ondertussen werd er ook op de bouwplaats zoveel mogelijk doorgewerkt. Er zijn sloopwerkzaamheden verricht aan het station, om ervoor te zorgen dat reizigers hier op een later tijdstip geen overlast van ondervinden. Ook worden de benodigde kabels, leidingen en riolering verlegd. In de nieuwe planning kennen we vijf bouwfases. Naar verwachting is het volledige station in het voorjaar van 2020 helemaal gereed. Reizigers kunnen al eerder bepaalde delen van het nieuwe station gebruiken.

Planning en fasering

Eerder lieten we weten dat er in de AH to go onvoorziene constructieve elementen en installaties zijn aangetroffen. Daarom is onder andere het constructieve ontwerp van het station de afgelopen periode op verschillende plekken aangepast. Dit heeft gevolgen voor de manier van bouwen. Een nieuwe planning en fasering, op basis van de verschuiving in de tijd en de nieuwe bouwaanpak, is het resultaat.

Komende maanden wordt de ruimte achter de bouwschuttingen in de stationshal aangepakt en heringericht. We realiseren daar een vernieuwde AH to go en twee reizigerstoiletten. Ook plaatsen we nieuwe liften, waarna we de oude liften afbreken. Naar verwachting opent de AH to go begin 2019 haar deuren. Nog dit jaar starten we met de bouw van de nieuwe stationshal aan de Prins Alexanderpleinzijde. Als dit deel gereed is - naar verwachting in de zomer van 2019 - bouwen we vervolgens het deel van de stationshal aan de busstationzijde helemaal af, inclusief een deel van de voetgangerspasserelle. Tegelijkertijd werken we aan de metroperrons, gevolgd door de overkapping over de metrosporen en de afbouw hiervan.

Gevolgen voor reizigers en gebruikers

Trein- en metroreizigers kunnen komende periode de trein en metro gewoon bereiken. Wel nemen we gefaseerd een groot deel van de huidige stationshal in gebruik als bouwterrein. Treinreizigers kunnen dan gebruik maken van tijdelijke buitenopgangen naar het perron. Metroreizigers bereiken hun metro via een tijdelijke buitentoegang. Wijzigingen communiceren we tijdig op het station en via deze website.

Aan de slag met kabels en leidingen: Parallelbaan Prins Alexanderlaan tijdelijk afgesloten vanaf 20 augustus

Vanaf maandag 20 augustus aanstaande vinden er werkzaamheden plaats op de parallelbaan van de Prins Alexanderlaan. Aannemer Visser & Smit verlegt in opdracht van NS Stations diverse kabels en leidingen. Ook wordt het persriool verplaatst. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december afgerond.

Hinder

Het station, de metroperrons en de bushalte blijven bereikbaar. Ook de veelgebruikte oversteek richting het Albeda College en Zadkine College blijft in gebruik, maar zal tijdelijk smaller worden dan u gewend bent. De taxistandplaats verplaatst gedurende deze werkzaamheden naar de parkeerstrook voor het Zadkine College.

Parkeer je op een reguliere parkeerplaats op de parallelbaan van de Prins Alexanderlaan? Dan verzoeken wij je om tijdelijk ergens anders te parkeren. Je kunt terecht op de P+R aan de overzijde van de Prins Alexanderlaan, in de Marten Meesweg of de Eridanusstraat. Wil je enkel iemand afzetten bij het station? Ook dat kan in de Marten Meesweg of de Eridanusstraat.
 

Werkzaamheden aan spoor en station tussen 30 juli en 6 augustus

Van maandag 30 juli tot en met maandag 6 augustus wordt er aan het spoor gewerkt tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Er stoppen daarom in deze periode geen treinen op station Rotterdam Alexander. Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus rijden er ook geen metro’s tussen de haltes Capelsebrug en Graskruid. Dit in verband met werkzaamheden aan het station. In opdracht van NS verwijdert aannemer Averesch de kappen, puien en ramen van de stationshal en de metroperrons. Aannemer K.Dekker vervangt in opdracht van ProRail de perronkappen op de treinperrons. Tevens brengen zij nieuwe kozijnen, verlichting, omroepinstallaties en meubilair aan op de treinperrons.

Omleidingen op en rond het station

De puien, ramen en perronkappen worden met hijskranen verwijderd. Er komen kranen te staan nabij Café Wilskracht, op het busstation en op de parallelbaan van de Prins Alexanderlaan. Vanaf maandag 30 juli 00.00 uur tot dinsdag 7 augustus 05.00 uur wordt er non-stop gewerkt. Er zijn die week verschillende omleidingen van kracht voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Deze worden aangegeven met borden.

 • Maandag 30 juli – donderdag 2 augustus 06.00-20.00 uur
  Afgesloten: Tunnel onder station door (Eridanusstraat/Marten Meesweg) van 06.00-20.00 uur
  Route: Voetgangers en fietsers: door de stationshal (fiets aan de hand), auto’s: G.H. Betzweg
 • Maandag 30 juli – donderdag 2 augustus 06.00-20.00 uur
  Afgesloten: Koperpad (fiets- en voetpad)
  Route: Over het plateau, achter de Chickenspot langs
 • Zaterdag 4 augustus 00.00 uur – zondag 5 augustus 24.00 uur
  Afgesloten: Stationshal
  Route: Tunnel onder de sporen door
 • Zaterdag 4 augustus 00.00 uur– zondag 5 augustus 24.00 uur
  Afgesloten: Parallelbaan Prins Alexanderlaan, ter hoogte van het station
  Route: Hoofdrijbaan Prins Alexanderlaan
  Kiss&Ride: Eridanusstraat of Marten Meesweg

Reizigers openbaar vervoer

Van maandag 30 juli tot en met maandag 6 augustus rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus rijden er ook geen metro’s via Rotterdam Alexander. NS en RET zetten bussen in. Plan je reis voor vertrek via de reisplanner van NS of RET.

 • Uitstaphalte NS: parallelbaan Prins Alexanderlaan
 • Opstaphalte NS: overkant Prins Alexanderlaan, ter hoogte van Zadkine College
 • RET in- en uitstappen: reguliere RET-halte ter hoogte van Albeda College

Na de buitendienststelling

Direct na de buitendienststelling start de bouwvak. In de loop van augustus start het omleggen van de kabels en leidingen op de parallelbaan van de Prins Alexanderlaan. Dit is nodig om vervolgens het nieuwe station te kunnen realiseren. We werken hard aan het aanpassen van het constructief ontwerp en de planning om zo snel mogelijk verder te kunnen met de verbouwing van het stationsgebouw.

Bouw station tijdelijk onderbroken

Opdrachtgever NS Stations en aannemer Averesch hebben besloten de bouw van station Rotterdam Alexander tijdelijk te onderbreken. Tijdens de eerste werkzaamheden, in de oude AH to go, is er geconstateerd dat de huidige situatie afwijkt van wat eerder werd aangenomen. Op dit moment onderzoeken we zorgvuldig wat dit betekent voor het constructieve ontwerp van het nieuwe station, en de daaruit volgende planning van het project.

Gevolgen voor gebruikers van het metro- en treinstation

Reizigers van zowel de trein als de metro kunnen het station op dit moment blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Ook de huidige looproutes blijven in gebruik. Om niet onnodig veel overlast te veroorzaken is besloten ook de sloopwerkzaamheden uit te stellen totdat de bouw is hervat. Deze werkzaamheden worden dan gecombineerd met de bouwwerkzaamheden op het station.  

De geplande buitendienststelling van 30 juli tot en met 5 augustus vindt wel doorgang. In deze periode vinden meerdere werkzaamheden plaats op het spoor tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Omdat er daardoor geen treinen kunnen rijden, zou deze buitendienststelling worden benut om werkzaamheden op station Rotterdam Alexander uit te voeren. De werkzaamheden aan de perronkappen en het spoor worden door ProRail gewoon uitgevoerd.

Hoewel we het onderbreken van de bouw als betrokken partijen erg vervelend vinden, gaan we bovenal zorgvuldig te werk. Het nu tijdelijk onderbreken van de bouw om tot een hernieuwde aanpak te komen heeft de voorkeur boven gedurende het bouwproces op zoek te gaan naar oplossingen, omdat de extra hinder voor reizigers hiermee beperkt blijft. We verbouwen het station immers ‘met de winkel open’. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat we vasthouden aan de gewenste kwaliteit van een nieuw, hoogwaardig OV-knooppunt.

Verbouwing station Rotterdam Alexander officieel van start

De verbouwing van station Rotterdam Alexander is vandaag officieel van start gegaan. Adriaan Visser, wethouder mobiliteit en duurzaamheid van de gemeente Rotterdam en bestuurder namens de MRDH, Paul Lorist, directeur Techniek van RET en Jeroen Alting von Geusau, directeur regio Zuid van NS onthulden samen met vertegenwoordigers van ProRail, De Verkeersonderneming en aannemer Averesch een bouwdoek op de te slopen gevel, waarmee de bouw van het nieuwe station officieel is gestart. 

De verbouwing van station Rotterdam Alexander is vandaag officieel van start gegaan. Adriaan Visser, wethouder mobiliteit en duurzaamheid van de gemeente Rotterdam en bestuurder namens de MRDH, Paul Lorist, directeur Techniek van RET en Jeroen Alting von Geusau, directeur regio Zuid van NS onthulden samen met vertegenwoordigers van ProRail, De Verkeersonderneming en aannemer Averesch een bouwdoek op de te slopen gevel, waarmee de bouw van het nieuwe station officieel is gestart. 

De verbouwing

Tijdens de verbouwing van het station blijven trein- en metroperrons altijd bereikbaar voor reizigers. Reizigers zullen te maken krijgen met veranderende looproutes en faciliteiten die tijdelijk gesloten zijn in verband met de verbouwing. De verbouwing duurt tot de zomer van 2019. Tot die tijd rijden er enkele korte periodes geen treinen om werkzaamheden op en rond het station te kunnen uitvoeren. De eerste periode is van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei (Hemelvaartsweekend). Dan werken NS en ProRail op en rond het station. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen. Tijdens de verbouwing worden reizigers en bedrijven in de omgeving geïnformeerd.

Station Rotterdam Alexander

Station Rotterdam Alexander wordt dagelijks gebruikt door 37.000 reizigers die reizen met de bus, metro en trein. Het station is gedateerd en toe aan een grondige opknapbeurt. 
Jeroen Alting von Geusau, NS directeur Regio Zuid: “Rotterdam Alexander is een belangrijk overstapstation voor onze reizigers. Daarom willen wij dit station een metamorfose geven om reizigers een prettig station te geven met goede faciliteiten en overstapmogelijkheden”. 
Na de verbouwing krijgen reizigers een prettig station met betere overstapmogelijkheden tussen trein en metro. Paul Lorist, directeur Techniek RET: “Het station wordt niet alleen gebruiksvriendelijker maar ook veiliger. Reizigers kunnen straks bovenlangs via de speciale voetgangerstraverse overstappen en hoeven dan niet meer over het spoor, een snellere en veiligere overstap.”

Betere faciliteiten

Ook heeft het nieuwe station straks betere faciliteiten. Het station krijgt een open uitstraling met veel glas,  transparante liften en toiletten. Door het winkelaanbod en de voorzieningen is het straks op het nieuwe station Rotterdam Alexander aangenaam verblijven. De stationsomgeving wordt ook aangepakt, zodat de omgeving en het station naadloos op elkaar aansluiten. NS is verantwoordelijk voor de projectleiding en verbouwt het station samen met haar partners RET, gemeente Rotterdam, De Verkeersonderneming en ProRail tot een modern OV-knooppunt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen bij in de financiering. 

Geen treinverkeer tijdens Hemelvaartsweekend 10-13 mei 2018

Tijdens het Hemelvaartsweekend vinden er diverse werkzaamheden plaats op het station. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei stoppen er daarom geen treinen op station Rotterdam Alexander, metro’s en bussen rijden wel volgens dienstregeling. Tijdens het Hemelvaartsweekend werken we op de treinperrons, in de stationshal en aan het spoorviaduct.

Buitendienststellingen

Sommige werkzaamheden voor het nieuwe station kunnen we in verband met de veiligheid van reizigers en gebruikers alleen uitvoeren als het station is afgesloten en er geen treinen rijden. Om het dagelijkse gebruik van het station zo min mogelijk te hinderen, sluiten we het station af in vakantieperiodes en tijdens feestdagen. Dit doen we twee keer in 2018: tijdens het Hemelvaartsweekend en in de zomervakantie tussen 30 juli en 6 augustus.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in de nacht van woensdag op donderdag en duren tot maandagochtend 14 mei 05.00 uur. In deze periode werken we non-stop. Er vinden onder andere boor- en zaagwerkzaamheden plaats. Ook worden er tijdelijke hulpconstructies aangebracht, wordt er gewerkt aan de perronkappen op de treinperrons en worden er tijdelijke kranen opgesteld rond het station.

Hinder voor de omgeving

De parallelbaan van de Prins Alexanderlaan en de onderdoorgang naast het station (Eridanusstraat) zijn gedurende het weekend afgesloten voor verkeer. Er worden korte omleidingsroutes ingesteld. Verder zullen sommige werkzaamheden enige geluidhinder met zich meebrengen en wordt de bouwplaats in de nachtelijke uren verlicht. Uiteraard doen we ons best deze hinder zoveel mogelijk te beperken.

Hinder voor treinreizigers

In het Hemelvaartsweekend vinden er grootschalige spoorvernieuwingen plaats tussen Rotterdam en Gouda. De werkzaamheden op station Rotterdam Alexander zijn onderdeel van deze buitendienststelling. Er worden bussen ingezet en er zijn verschillende omreisroutes. Ga je een dagje weg, of kom je shoppen in Alexandrium? Voorkom verrassingen, en plan je reis via de reisplanner. Kijk voor meer informatie op de website van NS.
 

Start werkzaamheden in april 2018

Metro- en treinstation Rotterdam Alexander wordt komende periode verbouwd. Zowel trein als metro zitten straks onder één dak. De bouw van het nieuwe station start in april 2018. De eerste zichtbare activiteiten zijn het inrichten van de bouwplaats en het plaatsen van verschillende bouwketen op het terrein net buiten het huidige stationsgebouw. Deze werkzaamheden starten na het paasweekend.

Weet je dat je de bouw van het nieuwe station via Facebook kunt volgen? We delen daar vanaf de start van de bouw regelmatig beeldmateriaal van de verbouwing.


 

Rotterdam Alexander wordt trein- én metrostation

Ondertekening van het contract door Sebastiaan de Wilde (NS) en John Koster (Averesch)

NS en RET gunnen verbouwing aan aannemer Averesch

NS gunt, mede namens RET en ProRail, aannemer Averesch de verbouwing van station Rotterdam Alexander. Naar verwachting gaat in april 2018 de eerste schop in de grond. Doel is om in de zomer van 2019 klaar te zijn. Dan zijn het trein- en metrostation onder één dak gevestigd. Het project is een samenwerking tussen RET, ProRail, gemeente Rotterdam, de Verkeersonderneming en NS. De projectleiding is hierbij in handen van NS.  Het project wordt mede gefinancierd door MRDH en het ministerie van I&W.

Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud bij NS Stations: “Station Rotterdam Alexander wordt dagelijks gebruikt door duizenden reizigers van NS en RET. Als het straks klaar is hebben reizigers een mooier station, met goede overstapmogelijkheden tussen trein, metro en andere vervoersmiddelen en nieuwe faciliteiten. Dat is een enorme verbetering, want dit station verdient deze upgrade in navolging van Rotterdam Centraal.”

“Op dit moment is het station Alexander nog een treinstation waar een metrostation van de RET aan vastzit. Straks hebben NS, Prorail en de RET samen één mooi station met voor de grootste overstapstroom een directe bovengrondse doorloop van de trein naar de metro. Veel veiliger dus voor de reiziger,” aldus Maurice Unck, algemeen directeur RET. 
 

Comfortabel overstappen

Station Rotterdam Alexander wordt dagelijks gebruikt door zo’n 37.000 bus-, metro- en treinreizigers. Na de verbouwing stappen zij snel en comfortabel over tussen OV-vervoerders en taxi, fiets en auto. Het verbouwde station kenmerkt zich door openheid en het gebruik van veel glas. De liften op het station worden vernieuwd en transparant gemaakt. Door het winkelaanbod en de voorzieningen is het op het nieuwe station Rotterdam Alexander straks prettig vertoeven. Ook de stationsomgeving wordt aangepakt, zodat de omgeving en het station op elkaar aansluiten.