Nieuwe fasering bouw station Rotterdam Alexander

Afgelopen maanden is er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe planning en fasering voor de bouw van het nieuwe station. Ondertussen werd er ook op de bouwplaats zoveel mogelijk doorgewerkt. Er zijn sloopwerkzaamheden verricht aan het station, om ervoor te zorgen dat reizigers hier op een later tijdstip geen overlast van ondervinden. Ook worden de benodigde kabels, leidingen en riolering verlegd. In de nieuwe planning kennen we vijf bouwfases. Naar verwachting is het volledige station in het voorjaar van 2020 helemaal gereed. Reizigers kunnen al eerder bepaalde delen van het nieuwe station gebruiken.

Planning en fasering

Eerder lieten we weten dat er in de AH to go onvoorziene constructieve elementen en installaties zijn aangetroffen. Daarom is onder andere het constructieve ontwerp van het station de afgelopen periode op verschillende plekken aangepast. Dit heeft gevolgen voor de manier van bouwen. Een nieuwe planning en fasering, op basis van de verschuiving in de tijd en de nieuwe bouwaanpak, is het resultaat.

Komende maanden wordt de ruimte achter de bouwschuttingen in de stationshal aangepakt en heringericht. We realiseren daar een vernieuwde AH to go en twee reizigerstoiletten. Ook plaatsen we nieuwe liften, waarna we de oude liften afbreken. Naar verwachting opent de AH to go begin 2019 haar deuren. Nog dit jaar starten we met de bouw van de nieuwe stationshal aan de Prins Alexanderpleinzijde. Als dit deel gereed is - naar verwachting in de zomer van 2019 - bouwen we vervolgens het deel van de stationshal aan de busstationzijde helemaal af, inclusief een deel van de voetgangerspasserelle. Tegelijkertijd werken we aan de metroperrons, gevolgd door de overkapping over de metrosporen en de afbouw hiervan.

Gevolgen voor reizigers en gebruikers

Trein- en metroreizigers kunnen komende periode de trein en metro gewoon bereiken. Wel nemen we gefaseerd een groot deel van de huidige stationshal in gebruik als bouwterrein. Treinreizigers kunnen dan gebruik maken van tijdelijke buitenopgangen naar het perron. Metroreizigers bereiken hun metro via een tijdelijke buitentoegang. Wijzigingen communiceren we tijdig op het station en via deze website.