Bouw station tijdelijk onderbroken

Opdrachtgever NS Stations en aannemer Averesch hebben besloten de bouw van station Rotterdam Alexander tijdelijk te onderbreken. Tijdens de eerste werkzaamheden, in de oude AH to go, is er geconstateerd dat de huidige situatie afwijkt van wat eerder werd aangenomen. Op dit moment onderzoeken we zorgvuldig wat dit betekent voor het constructieve ontwerp van het nieuwe station, en de daaruit volgende planning van het project.

Gevolgen voor gebruikers van het metro- en treinstation

Reizigers van zowel de trein als de metro kunnen het station op dit moment blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Ook de huidige looproutes blijven in gebruik. Om niet onnodig veel overlast te veroorzaken is besloten ook de sloopwerkzaamheden uit te stellen totdat de bouw is hervat. Deze werkzaamheden worden dan gecombineerd met de bouwwerkzaamheden op het station.  

De geplande buitendienststelling van 30 juli tot en met 5 augustus vindt wel doorgang. In deze periode vinden meerdere werkzaamheden plaats op het spoor tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Omdat er daardoor geen treinen kunnen rijden, zou deze buitendienststelling worden benut om werkzaamheden op station Rotterdam Alexander uit te voeren. De werkzaamheden aan de perronkappen en het spoor worden door ProRail gewoon uitgevoerd.

Hoewel we het onderbreken van de bouw als betrokken partijen erg vervelend vinden, gaan we bovenal zorgvuldig te werk. Het nu tijdelijk onderbreken van de bouw om tot een hernieuwde aanpak te komen heeft de voorkeur boven gedurende het bouwproces op zoek te gaan naar oplossingen, omdat de extra hinder voor reizigers hiermee beperkt blijft. We verbouwen het station immers ‘met de winkel open’. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat we vasthouden aan de gewenste kwaliteit van een nieuw, hoogwaardig OV-knooppunt.