Werkzaamheden

We bouwen een nieuw station, terwijl alle voorzieningen in het station bereikbaar en beschikbaar blijven, net als de toegang tot het station zelf. In enkele periodes zullen er geen treinen rijden, een enkele keer zal ook de metro niet rijden. Het bouwen van een nieuw station gaat gepaard met overlast. We doen er echter alles aan om deze overlast zo klein mogelijk te laten zijn. Verandert er iets in de situatie op het station? Dan informeren we je hier tijdig over.

Op deze pagina vind je vanaf het moment dat de bouw daadwerkelijk start regelmatig informatie over de werkzaamheden en de bijbehorende planning.


Aan de slag met…sloop van de oude lift

14 maart 2019

Waar de afgelopen weken in het teken stonden van voornamelijk sloopwerk, gaan we komende weken ook aan de slag met de bouw van diverse funderingen. Zo worden er nog een aantal funderingspalen de grond in geboord. Een deel daarvan boren we ’s avonds en ’s nachts om de looproutes van en naar de treinen zo min mogelijk te hinderen.

Nieuwe liften

Het station krijgt twee nieuwe, transparante liften. Komende weken starten we met de bouw van de totale fundering van de nieuwe liftputten, die bestaan uit boorpalen en funderingsvloeren. Deze werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen hinder voor de omgeving. Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen om de oude lift naar spoor 1 weg te halen. De oude lift wordt in stukken gezaagd en in delen weggetakeld door een kraan. Vervolgens voeren we deze delen af per vrachtwagen. Deze werkzaamheden vinden op het bouwterrein plaats en veroorzaken weinig tot geen hinder voor jou als reiziger of passant.

Voorbereidingen sloopwerk boven de tunnel

De sloop van het oude station verplaatst zich binnenkort richting de fiets- en voetgangerstunnel. Om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen, plaatsen we komende week containers in de tunnel. Zo kan er veilig gesloopt worden zonder dat je daar als reiziger of passant last van hebt.


Aan de slag met…de fundering

28 februari 2019

De sloop van de oude stationshal is al een paar weken in volle gang. Ook komende periode vinden er sloopwerkzaamheden plaats, onder andere buiten op het voorplein. Tegelijkertijd werken we in het station aan de nieuwe fundering van de hal en de winkelruimte. Die fundering bestaat uit zogenaamde boorpalen, welke in de grond worden gedraaid. Dat levert, in tegenstelling tot ‘geslagen’ palen, weinig tot geen geluidhinder op voor de omgeving. De sloopwerkzaamheden kunnen wel enige geluidhinder opleveren. Alle werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.

IMG_4535.JPG

Toegang van en naar treinperron 1 vanaf maandag 11 februari via tijdelijke opgang Eridanusstraat

7 februari 2019

De toegang tot de stationshal aan het Prins Alexanderplein is voor langere periode afgesloten, de oude hal wordt gedeeltelijk ingericht als bouwterrein om aan de kant van het plein de nieuwe stationshal te realiseren. De huidige trap en lift naar spoor 1 zijn hierdoor vanaf maandag 11 februari buiten gebruik. Treinreizigers bereiken het perron voor de treinen richting Gouda en Utrecht vanaf de 11e via een tijdelijke toegang buiten het station. Deze situatie duurt ongeveer tot zomer 2019.

Gevolgen voor reizigers en gebruikers

Treinreizigers die aankomen of vertrekken vanaf spoor 1 (trein van/naar Gouda en Utrecht) maken gebruik van een tijdelijke buitentoegang (trap of lift) in de Eridanusstraat. We geven de looproute aan door middel van borden, de eerste dagen zetten we in de spits ook medewerkers in om u te helpen. U checkt in of uit bovenaan de tijdelijke trap. Uw OV-chipkaart kunt u onderaan de tijdelijke opgang bij de lift opladen. Houdt u rekening met een langere overstaptijd tussen bus of metro en de trein.

Faseringsplan+RTA_12-2018.jpg

Aan de slag met het sloopwerk: looproute station wijzigt

17 januari 2019

Maandag 21 januari sluiten we de stationshal af voor reizigers aan de kant van het Prins Alexanderplein. Dit doen we ná de ochtendspits. Dinsdag starten er sloopwerkzaamheden. Vanaf maandag 21 januari bereik je spoor 1 (trein Gouda/Utrecht) via de opgangen in de stationshal. Kom je vanaf het Prins Alexanderplein? Dan bereik je je trein via de stationstoegang aan de kant van het busplatform. Volg de gele borden.

Werkzaamheden

We starten de werkzaamheden aan de nieuwe stationshal. De toegang tot de stationshal aan het Prins Alexanderplein wordt tot de zomer 2019 afgesloten, de oude hal wordt gedeeltelijk ingericht als bouwterrein om aan de kant van het plein de nieuwe stationshal te realiseren. We beginnen met sloopwerkzaamheden.


Aan de slag met de in- en uitcheckpoorten op de metroperrons: vergeet niet in- of uit te checken vanaf 12 november!

6 november 2018

Ter voorbereiding op de verbouwing van de metroperrons worden de huidige in- en uitcheckpoorten op de metroperrons vanaf 12 november vervangen door tijdelijke in- en uitcheckpalen. Voor jou als reiziger betekent dit dat je niet meer door de poorten loopt, maar langs de palen loopt om in- of uit te checken.

Metro richting Binnenhof/Nesselande
Let op: de in- en uitcheckpalen staan niet direct naast de toegangen tot het perron!

Metro richting Schiedam
De in- en uitcheckpalen staan direct naast de toegang tot het perron.


Aan de slag met kabels en leidingen: Parallelbaan Prins Alexanderlaan tijdelijk afgesloten vanaf 20 augustus

16 augustus 2018

Vanaf maandag 20 augustus aanstaande vinden er werkzaamheden plaats op de parallelbaan van de Prins Alexanderlaan. Aannemer Visser & Smit verlegt in opdracht van NS Stations diverse kabels en leidingen. Ook wordt het persriool verplaatst.

Lees verder >>


Werkzaamheden aan spoor en station tussen 30 juli en 6 augustus

23 juli 2018

Van maandag 30 juli tot en met maandag 6 augustus wordt er aan het spoor gewerkt tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Er stoppen daarom in deze periode geen treinen op station Rotterdam Alexander. Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus rijden er ook geen metro’s tussen de haltes Capelsebrug en Graskruid. Dit in verband met werkzaamheden aan het station. In opdracht van NS verwijdert aannemer Averesch de kappen, puien en ramen van de stationshal en de metroperrons. Aannemer K.Dekker vervangt in opdracht van ProRail de perronkappen op de treinperrons. Tevens brengen zij nieuwe kozijnen, verlichting, omroepinstallaties en meubilair aan op de treinperrons.

Lees verder >>


Perronkappen station Rotterdam Alexander deels verwijderd

11 juli 2018

Momenteel werkt ProRail aan het opknappen van de perrons van station Rotterdam Alexander. Verder worden de bovenleidingsportalen geschilderd en wordt de betonnen rand waar de achterwanden op staan hersteld. Hiervoor is een deel van het perron inclusief een aantal bankjes afgezet. Naar verwachting is het hele perron op vrijdag 13 juli weer beschikbaar en kunnen reizigers weer gebruik maken van de bankjes.

Deze werkzaamheden zijn een voorbereiding op de week van 30 juli tot en met 6 augustus. In deze periode rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Gouda en brengt ProRail onder andere nieuwe perronkappen aan op het station. 


Verhuizing fietsparkeerplaatsen Prins Alexanderlaan per 31 mei 2018

24 mei 2018

Vanwege de verbouwing van station Rotterdam Alexander verhuizen de fietsparkeerplaatsen langs het metroperron (metro richting Schiedam) gedurende de verbouwing naar de overkant van de Prins Alexanderlaan, onder het spoorviaduct. Met deze verhuizing creëren we ruimte om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, onder andere het verleggen van kabels en leidingen en de vernieuwing van het metroperron.

De tijdelijke fietsparkeerplekken aan de overkant (onder het spoorviaduct) zijn vanaf donderdag 31 mei 2018 klaar voor gebruik. Vanaf vrijdag 8 juni 2018 worden de fietsparkeerplekken direct langs het metroperron verwijderd. Wilt u uw fiets tijdig verplaatsen naar de nieuwe stalling?


Gesnoeide bomen definitief verwijderd tussen 3 en 7 mei 2018

1 mei 2018

In navolging op de aankondiging van 13 maart jl. zullen de eerder gesnoeide bomen tussen donderdag 3 mei en maandag 7 mei 2018 verwijderd worden.
De werkzaamheden worden in opdracht van aannemer Averesch door Enserink B.V. overdag uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is eerder een vergunning verstrekt. Voorbijgangers zullen geen hinder van deze kap ondervinden.


AH to go en toiletten tijdelijk gesloten

11 april 2018

Vanaf donderdag 12 april sluiten de vestiging van AH to go en de toiletten in het station tijdelijk hun deuren. De werkzaamheden voor het nieuwe station starten op maandag 16 april aanstaande. Op de locatie van de huidige AH to go treffen we voorbereidingen voor de plaatsing van nieuwe liften naar de treinperrons. Ook bouwen we nieuwe toiletten. De rest van het station blijft komende weken bereikbaar zoals u gewend bent. De vernieuwde AH to go opent in de zomer weer haar deuren, vanaf dat moment zijn ook de toiletten weer beschikbaar.


Start werkzaamheden in april 2018

27 maart 2018

Metro- en treinstation Rotterdam Alexander wordt komende periode verbouwd. Zowel trein als metro zitten straks onder één dak. De bouw van het nieuwe station start in april 2018. De eerste zichtbare activiteiten zijn het inrichten van de bouwplaats en het plaatsen van verschillende bouwketen op het terrein net buiten het huidige stationsgebouw. Deze werkzaamheden starten na het paasweekend (1 en 2 april 2018).


Snoeiwerkzaamheden 15 en 16 maart 2018

13 maart 2018

Donderdag 15 en vrijdag 16 maart, net voor de start van het broedseizoen, worden twintig bomen tot de stam teruggesnoeid. Het gaat om bomen die op het spoortalud aan beide zijden van het spoor staan. De werkzaamheden worden in opdracht van aannemer Averesch door Enserink B.V. uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is een vergunning verstrekt.

De snoeiwerkzaamheden worden vooruitlopend op de definitieve kap van de bomen uitgevoerd om te voorkomen dat vogels en andere dieren zich nestelen in de bomen. Met het kappen van deze twintig bomen, waarvoor vergunning is verstrekt, ontstaat er ruimte voor de bouw van het nieuwe station. De bomen worden in de nieuwe inrichting van de Marten Meesweg herplant. Voorbijgangers ondervinden geen hinder van deze snoeiwerkzaamheden.

Planning

Globaal is de projectplanning als volgt:

  • April 2018: Start van de werkzaamheden

  • Zomer/najaar 2018: Sloopwerkzaamheden station, verleggen kabels, leidingen en riolering

  • Begin 2019: Start realisatie nieuwe stationshal zijde Prins Alexanderplein

  • Voorjaar 2020: Geplande oplevering

Aan bovenstaande data kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhoudswerkzaamheden spoor

ProRail voert met enige regelmaat werkzaamheden uit aan het spoor, zo ook aan de lijn tussen Rotterdam Centraal en Utrecht. Deze werkzaamheden hebben niet altijd te maken met de verbouwing van Rotterdam Alexander, maar kunnen wel gevolgen hebben voor jouw treinreis. Check daarom altijd de reisplanner voor vertrek.

Er zijn voor 2019 nog geen werkzaamheden bekend.