Werkzaamheden

We bouwen een nieuw station, terwijl alle voorzieningen in het station bereikbaar en beschikbaar blijven, net als de toegang tot het station zelf. In enkele periodes zullen er geen treinen rijden, een enkele keer zal ook de metro niet rijden. Het bouwen van een nieuw station gaat gepaard met overlast. We doen er echter alles aan om deze overlast zo klein mogelijk te laten zijn. Verandert er iets in de situatie op het station? Dan informeren we je hier tijdig over.

Op deze pagina vind je vanaf het moment dat de bouw daadwerkelijk start regelmatig informatie over de werkzaamheden en de bijbehorende planning.


Verhuizing fietsparkeerplaatsen Prins Alexanderlaan per 31 mei 2018

24 mei 2018

Vanwege de verbouwing van station Rotterdam Alexander verhuizen de fietsparkeerplaatsen langs het metroperron (metro richting Schiedam) gedurende de verbouwing naar de overkant van de Prins Alexanderlaan, onder het spoorviaduct. Met deze verhuizing creëren we ruimte om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, onder andere het verleggen van kabels en leidingen en de vernieuwing van het metroperron.

De tijdelijke fietsparkeerplekken aan de overkant (onder het spoorviaduct) zijn vanaf donderdag 31 mei 2018 klaar voor gebruik. Vanaf vrijdag 8 juni 2018 worden de fietsparkeerplekken direct langs het metroperron verwijderd. Wilt u uw fiets tijdig verplaatsen naar de nieuwe stalling?


Gesnoeide bomen definitief verwijderd tussen 3 en 7 mei 2018

1 mei 2018

In navolging op de aankondiging van 13 maart jl. zullen de eerder gesnoeide bomen tussen donderdag 3 mei en maandag 7 mei 2018 verwijderd worden.
De werkzaamheden worden in opdracht van aannemer Averesch door Enserink B.V. overdag uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is eerder een vergunning verstrekt. Voorbijgangers zullen geen hinder van deze kap ondervinden.


AH to go en toiletten tijdelijk gesloten

11 april 2018

Vanaf donderdag 12 april sluiten de vestiging van AH to go en de toiletten in het station tijdelijk hun deuren. De werkzaamheden voor het nieuwe station starten op maandag 16 april aanstaande. Op de locatie van de huidige AH to go treffen we voorbereidingen voor de plaatsing van nieuwe liften naar de treinperrons. Ook bouwen we nieuwe toiletten. De rest van het station blijft komende weken bereikbaar zoals u gewend bent. De vernieuwde AH to go opent in de zomer weer haar deuren, vanaf dat moment zijn ook de toiletten weer beschikbaar.


Start werkzaamheden in april 2018

27 maart 2018

Metro- en treinstation Rotterdam Alexander wordt komende periode verbouwd. Zowel trein als metro zitten straks onder één dak. De bouw van het nieuwe station start in april 2018. De eerste zichtbare activiteiten zijn het inrichten van de bouwplaats en het plaatsen van verschillende bouwketen op het terrein net buiten het huidige stationsgebouw. Deze werkzaamheden starten na het paasweekend (1 en 2 april 2018).


Snoeiwerkzaamheden 15 en 16 maart 2018

13 maart 2018

Donderdag 15 en vrijdag 16 maart, net voor de start van het broedseizoen, worden twintig bomen tot de stam teruggesnoeid. Het gaat om bomen die op het spoortalud aan beide zijden van het spoor staan. De werkzaamheden worden in opdracht van aannemer Averesch door Enserink B.V. uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is een vergunning verstrekt.

De snoeiwerkzaamheden worden vooruitlopend op de definitieve kap van de bomen uitgevoerd om te voorkomen dat vogels en andere dieren zich nestelen in de bomen. Met het kappen van deze twintig bomen, waarvoor vergunning is verstrekt, ontstaat er ruimte voor de bouw van het nieuwe station. De bomen worden in de nieuwe inrichting van de Marten Meesweg herplant. Voorbijgangers ondervinden geen hinder van deze snoeiwerkzaamheden.

Planning

Globaal is de projectplanning als volgt:

  • Januari 2018: Definitieve gunning aan aannemer Averesch
  • April 2018:  Start van de werkzaamheden
  • Mei 2018: Eerste buitendienststelling, 10 tot en met 13 mei
  • Juli/augustus 2018: Tweede buitendienststelling, 30 juli tot en met 5 augustus
  • Voorjaar 2019: Derde buitendienststelling
  • Zomer 2019: Geplande oplevering

Komende periode werkt de aannemer de planning verder uit. Aan bovenstaande data kunnen geen rechten worden ontleend.