Werkzaamheden

We bouwen een nieuw station, terwijl alle voorzieningen in het station bereikbaar en beschikbaar blijven, net als de toegang tot het station zelf. In enkele periodes zullen er geen treinen rijden, een enkele keer zal ook de metro niet rijden. Het bouwen van een nieuw station gaat gepaard met overlast. We doen er echter alles aan om deze overlast zo klein mogelijk te laten zijn. Verandert er iets in de situatie op het station? Dan informeren we je hier tijdig over.

Op deze pagina vind je regelmatig informatie over de werkzaamheden en de bijbehorende planning.


Verder met de boorpalen en aan de slag met de fundering

3 september 2019

Aan de zijde van de Prins Alexanderlaan zijn de afgelopen weken palen geboord voor de uitbreiding van het station.De bekisting voor de fundering is aangebracht. We gaan nu aan de slag met de wapening zodat de fundering gestort kan worden.

Op dit moment boren wij ook palen aan de zijde van het busstation om hier uitbreiding van het station te realiseren. Hier zullen graafwerkzaamheden plaats vinden, het maken van de bekisting en wapening staat deze week en volgende week te gebeuren. Als dit gereed is zal ook hier beton gestort worden.

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken. Er is wel bronbemaling noodzakelijk gebleken waardoor er mogelijk wat geluidsoverlast voor de reizigers kan ontstaan. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de transfer en die blijven dus ongewijzigd.

De komende weken zullen wij deze werkzaamheden doorzetten. Het storten van het beton zal de komende twee weken plaatsvinden.

Nachtelijke werkzaamheden
Er moeten nog twee palen vlak bij de overweg worden aangebracht, dit moet in de nacht gebeuren. Zodra duidelijk is wanneer deze werkzaamheden exact plaats zullen vinden zullen wij u hierover informeren.


Aan de slag met de fundering aan de Prins Alexanderlaan

18 juli 2019

Komende weken staan in het teken van nieuwe funderingen. Zo gaan we ter hoogte van het oude metroperron aan de Prins Alexanderlaan aan de slag met het indraaien van boorpalen, nodig voor de fundering van het nieuwe station. Tegelijkertijd verwijderen de slopers aan de busstationzijde de oude trap en de hellingbaan direct voor het station. Op de hoek van het station, net voorbij de overweg treffen we alvast voorbereidingen voor het plaatsen van de derde lift. De sloopwerkzaamheden veroorzaken mogelijk geluidshinder voor de directe omgeving van het station en de gebruikers van het gebied.

Ook in de week van 29 juli werken we verder aan de fundering ter hoogte van het metroperron. Diezelfde week werken we ook weer enkele nachten, om staal te monteren langs de treinperrons. Dit doen we ’s nachts, omdat we dicht bij de perronrand en dicht bij de bovenleiding werken. We mogen deze werkzaamheden alleen uitvoeren als het treinspoor buitendienst is.

In de bouwvakantie bouwen we op verschillende plekken verder aan het nieuwe station. Er vinden in augustus geen nachtelijke werkzaamheden plaats, overdag geven de werkzaamheden weinig tot geen hinder voor de reizigers.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!


Aan de slag met de boorpalen aan de busstationzijde

9 juli 2019

In de week van 15 juli starten we met het aanbrengen van de fundering voor het vernieuwde metroperron. Het indraaien van boorpalen duurt circa drie weken. Deze werkzaamheden vinden overdag plaats en geven weinig hinder voor reizigers of de omgeving.

Tussen 15 en 19 juli vinden er daarnaast sloopwerkzaamheden plaats aan de busstationzijde van het station. De laatste delen van de gevel verdwijnen, en ook de oude trap naar de hal wordt verwijderd. Tegelijkertijd krijgt de gevel aan de Prins Alexanderpleinzijde vorm, daar monteren we vanaf 17 juli de eerste dakplaten.

WhatsApp Image 2019-07-17 at 14.36.13.jpeg

Aan de slag met het storten van de vloer

2 juli 2019

In de week van 8 tot en met 12 juli wordt de vloer onder de nieuwe staalconstructie gestort. Dit kan - met name op donderdag 11 juli - enige hinder met zich meebrengen omdat het beton per vrachtwagen wordt aangevoerd. De vrachtwagens worden begeleid, mogelijk vragen de begeleiders aan reizigers om enkele minuten te wachten tot de vrachtwagen gepasseerd is.

In dezelfde periode werken we ook aan de staalconstructie boven de containers, dit doen we in de avonduren tot circa 01.00 uur ‘s nachts. Tijdens deze avondwerkzaamheden kan het zijn dat de tunnel voor enkele minuten is afgesloten vanwege hijswerkzaamheden boven openbaar gebied. Dit doen we in verband met de veiligheid van u als reiziger.

Aan de kant van de Prins Alexanderlaan vinden sloopwerkzaamheden en graafwerkzaamheden plaats, deze laatste ter voorbereiding van de nieuwe fundering. Deze vinden binnen de bouwhekken plaats en veroorzaken weinig tot geen hinder voor reizigers. Tegelijkertijd bouwen we ook verder aan de andere kant van het station: de kant van het Prins Alexanderplein.


Aan de slag met de staalconstructie - II

18 juni 2019

Wie door de bouwhekken gluurt, ziet de contouren van de nieuwe stationshal aan de kant van het Prins Alexanderplein op de vloer al liggen. De fundering is inmiddels zo goed als klaar, en dat betekent dat we vanaf volgende week de staalconstructie kunnen opbouwen. Tegelijkertijd wordt er aan de busstationzijde van het station gesloopt en vinden er werkzaamheden op de perrons plaats. De verschillende werkzaamheden kun geluidoverlast met zich meebrengen.

Staalconstructie

De staalconstructie, die voor het totale station maar liefst 150.000 kilogram telt, wordt in delen aangevoerd en opgebouwd. Op het voorplein plaatsen we de delen overdag, boven de voetgangers- en fietserstunnels en langs het spoor doen we dit vanwege de veiligheid van reizigers ‘s avonds en 's nachts.

Sloopwerkzaamheden

Aan de kant van het busstion gaan we komende weken verder met de sloop van het oude station. Er vinden zowel zaag- als hakwerkzaamheden plaats. Het vrijgekomen puin wordt per vrachtwagen afgevoerd.

1.jpg

Impressie van de bouwfase waar we op dit moment in zitten, met vooraan de staalconstructie


Aan de slag met de staalconstructie - I

4 juni 2019

Nu vinden er nog volop sloopwerkzaamheden plaats achter de bouwhekken, het oude station verdwijnt meer en meer. Maar over een paar weken verrijst aan de kant van het Prins Alexanderplein de staalconstructie van het nieuwe station. Zodra de staalconstructie staat, bouwen we verder aan de winkels die op deze plek gerealiseerd worden.

De sloopwerkzaamheden duren nog de hele week. Ook in de week van 10-16 juni en in het weekend van 22 tot en met 24 juni vinden werkzaamheden plaats, deze voeren we - in verband met de veiligheid van reizigers - ook uit in de nachten. Er worden delen van het oude metroperron gesloopt en de treinperrons worden een klein stukje verlengd en op de standaardhoogte gemaakt. Zowel overdag als 's nachts kan dit enige geluidhinder opleveren voor de omgeving.

IMG_7310.JPG

Nieuwe looproutes per 14 mei aanstaande

2 mei 2019

Dinsdag 14 mei sluiten we de oude stationshal verder af voor publiek. Zowel de trein als de metro blijft volgens dienstregeling rijden. Wel wijzigen de looproutes rond het station ingrijpend. Komende twee weken leggen we de nieuwe opgangen aan.

Treinreizigers

Treinreizigers die gebruik maken van spoor 2 (trein richting Rotterdam Centraal) bereiken het perron via een tijdelijke opgang bij het busstation. Hier bevindt zich een trap en een lift.

Meer informatie

Metroreizigers

Metroreizigers die aankomen of vertrekken van metroperron B (metro richting Schiedam Centrum) maken gebruik van een tijdelijke toegang aan de Prins Alexanderlaan. Hier bevindt zich een hellingbaan.

Meer informatie


Nieuwe lift onderweg

2 mei 2019

De voorbereidingen voor het plaatsen van de nieuwe lift zijn afgerond, in het weekend van zaterdag 4 op zondag 5 mei hijsen we de eerste lift op zijn plek in de nieuwe stationshal. Zaterdag overdag wordt de lift aangevoerd en op het bouwterrein verder voorbereid. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de lift - als het spoor buitendienst is - naar zijn definitieve plek verhuisd.

In totaal komen er twee nieuwe liften naar de treinperrons. De liften zijn grotendeels transparant uitgevoerd. Eén liftconstructie weegt circa 5.300 kilogram. Het benodigde glas voor de lift weegt zo’n 500 kilogram. Voor de kenners onder ons: de lift wordt door een Faun ATF 130G-5-kraan op zijn plaats gehesen.

Terwijl buiten de contouren van de nieuwe hal zichtbaar worden, hijsen we in de hal een nieuwe lift op zijn plaats.

Terwijl buiten de contouren van de nieuwe hal zichtbaar worden, hijsen we in de hal een nieuwe lift op zijn plaats.


Aan de slag met... nieuwe liften

28 maart 2019

De gevel van het oude station aan de kant van het Prins Alexanderplein verdwijnt meer en meer. Over ongeveer twee weken is de oude liftschacht, inclusief lift, volledig verdwenen. De lift wordt komende weken in stukken gezaagd en afgevoerd. Een bijzonder gezicht, overlast hiervan verwachten we nauwelijks. Deze werkzaamheden vinden op het bouwterrein plaats.

Om ook het gedeelte boven de tunnel onder het spoor door (Eridanusstraat) veilig te kunnen slopen, plaatsten we containers in de tunnel. Als voetganger of fietser loop je sinds deze week door de containers naar de andere kant van het spoor. De looproute zelf is niet gewijzigd.

Nieuwe liften

De voorbereidingen voor het plaatsen van de twee nieuwe liften gaan komende weken verder. We brengen onder andere bewapening aan en storten vloeren. De liften zelf worden over een aantal weken geplaatst.

Nachtwerk

In de week van 15 april voeren we in de nachten van maandag tot en met donderdag sloop- en zaagwerkzaamheden langs het metroperron. Dit doen we 's nachts, zodat we overdag de reizigers op het perron niet hinderen. De werkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.

IMG_5535.JPG

Aan de slag met…sloop van de oude lift

14 maart 2019

Waar de afgelopen weken in het teken stonden van voornamelijk sloopwerk, gaan we komende weken ook aan de slag met de bouw van diverse funderingen. Zo worden er nog een aantal funderingspalen de grond in geboord. Een deel daarvan boren we ’s avonds en ’s nachts om de looproutes van en naar de treinen zo min mogelijk te hinderen.

Nieuwe liften

Het station krijgt twee nieuwe, transparante liften. Komende weken starten we met de bouw van de totale fundering van de nieuwe liftputten, die bestaan uit boorpalen en funderingsvloeren. Deze werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen hinder voor de omgeving. Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen om de oude lift naar spoor 1 weg te halen. De oude lift wordt in stukken gezaagd en in delen weggetakeld door een kraan. Vervolgens voeren we deze delen af per vrachtwagen. Deze werkzaamheden vinden op het bouwterrein plaats en veroorzaken weinig tot geen hinder voor jou als reiziger of passant.

Voorbereidingen sloopwerk boven de tunnel

De sloop van het oude station verplaatst zich binnenkort richting de fiets- en voetgangerstunnel. Om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen, plaatsen we komende week containers in de tunnel. Zo kan er veilig gesloopt worden zonder dat je daar als reiziger of passant last van hebt.


Aan de slag met…de fundering

28 februari 2019

De sloop van de oude stationshal is al een paar weken in volle gang. Ook komende periode vinden er sloopwerkzaamheden plaats, onder andere buiten op het voorplein. Tegelijkertijd werken we in het station aan de nieuwe fundering van de hal en de winkelruimte. Die fundering bestaat uit zogenaamde boorpalen, welke in de grond worden gedraaid. Dat levert, in tegenstelling tot ‘geslagen’ palen, weinig tot geen geluidhinder op voor de omgeving. De sloopwerkzaamheden kunnen wel enige geluidhinder opleveren. Alle werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.

IMG_4535.JPG

Toegang van en naar treinperron 1 vanaf maandag 11 februari via tijdelijke opgang Eridanusstraat

7 februari 2019

De toegang tot de stationshal aan het Prins Alexanderplein is voor langere periode afgesloten, de oude hal wordt gedeeltelijk ingericht als bouwterrein om aan de kant van het plein de nieuwe stationshal te realiseren. De huidige trap en lift naar spoor 1 zijn hierdoor vanaf maandag 11 februari buiten gebruik. Treinreizigers bereiken het perron voor de treinen richting Gouda en Utrecht vanaf de 11e via een tijdelijke toegang buiten het station. Deze situatie duurt ongeveer tot zomer 2019.

Gevolgen voor reizigers en gebruikers

Treinreizigers die aankomen of vertrekken vanaf spoor 1 (trein van/naar Gouda en Utrecht) maken gebruik van een tijdelijke buitentoegang (trap of lift) in de Eridanusstraat. We geven de looproute aan door middel van borden, de eerste dagen zetten we in de spits ook medewerkers in om u te helpen. U checkt in of uit bovenaan de tijdelijke trap. Uw OV-chipkaart kunt u onderaan de tijdelijke opgang bij de lift opladen. Houdt u rekening met een langere overstaptijd tussen bus of metro en de trein.

Faseringsplan+RTA_12-2018.jpg

Aan de slag met het sloopwerk: looproute station wijzigt

17 januari 2019

Maandag 21 januari sluiten we de stationshal af voor reizigers aan de kant van het Prins Alexanderplein. Dit doen we ná de ochtendspits. Dinsdag starten er sloopwerkzaamheden. Vanaf maandag 21 januari bereik je spoor 1 (trein Gouda/Utrecht) via de opgangen in de stationshal. Kom je vanaf het Prins Alexanderplein? Dan bereik je je trein via de stationstoegang aan de kant van het busplatform. Volg de gele borden.

Werkzaamheden

We starten de werkzaamheden aan de nieuwe stationshal. De toegang tot de stationshal aan het Prins Alexanderplein wordt tot de zomer 2019 afgesloten, de oude hal wordt gedeeltelijk ingericht als bouwterrein om aan de kant van het plein de nieuwe stationshal te realiseren. We beginnen met sloopwerkzaamheden.


Aan de slag met de in- en uitcheckpoorten op de metroperrons: vergeet niet in- of uit te checken vanaf 12 november!

6 november 2018

Ter voorbereiding op de verbouwing van de metroperrons worden de huidige in- en uitcheckpoorten op de metroperrons vanaf 12 november vervangen door tijdelijke in- en uitcheckpalen. Voor jou als reiziger betekent dit dat je niet meer door de poorten loopt, maar langs de palen loopt om in- of uit te checken.

Metro richting Binnenhof/Nesselande
Let op: de in- en uitcheckpalen staan niet direct naast de toegangen tot het perron!

Metro richting Schiedam
De in- en uitcheckpalen staan direct naast de toegang tot het perron.


Aan de slag met kabels en leidingen: Parallelbaan Prins Alexanderlaan tijdelijk afgesloten vanaf 20 augustus

16 augustus 2018

Vanaf maandag 20 augustus aanstaande vinden er werkzaamheden plaats op de parallelbaan van de Prins Alexanderlaan. Aannemer Visser & Smit verlegt in opdracht van NS Stations diverse kabels en leidingen. Ook wordt het persriool verplaatst.

Lees verder >>


Werkzaamheden aan spoor en station tussen 30 juli en 6 augustus

23 juli 2018

Van maandag 30 juli tot en met maandag 6 augustus wordt er aan het spoor gewerkt tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Er stoppen daarom in deze periode geen treinen op station Rotterdam Alexander. Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus rijden er ook geen metro’s tussen de haltes Capelsebrug en Graskruid. Dit in verband met werkzaamheden aan het station. In opdracht van NS verwijdert aannemer Averesch de kappen, puien en ramen van de stationshal en de metroperrons. Aannemer K.Dekker vervangt in opdracht van ProRail de perronkappen op de treinperrons. Tevens brengen zij nieuwe kozijnen, verlichting, omroepinstallaties en meubilair aan op de treinperrons.

Lees verder >>


Perronkappen station Rotterdam Alexander deels verwijderd

11 juli 2018

Momenteel werkt ProRail aan het opknappen van de perrons van station Rotterdam Alexander. Verder worden de bovenleidingsportalen geschilderd en wordt de betonnen rand waar de achterwanden op staan hersteld. Hiervoor is een deel van het perron inclusief een aantal bankjes afgezet. Naar verwachting is het hele perron op vrijdag 13 juli weer beschikbaar en kunnen reizigers weer gebruik maken van de bankjes.

Deze werkzaamheden zijn een voorbereiding op de week van 30 juli tot en met 6 augustus. In deze periode rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Gouda en brengt ProRail onder andere nieuwe perronkappen aan op het station. 


Verhuizing fietsparkeerplaatsen Prins Alexanderlaan per 31 mei 2018

24 mei 2018

Vanwege de verbouwing van station Rotterdam Alexander verhuizen de fietsparkeerplaatsen langs het metroperron (metro richting Schiedam) gedurende de verbouwing naar de overkant van de Prins Alexanderlaan, onder het spoorviaduct. Met deze verhuizing creëren we ruimte om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, onder andere het verleggen van kabels en leidingen en de vernieuwing van het metroperron.

De tijdelijke fietsparkeerplekken aan de overkant (onder het spoorviaduct) zijn vanaf donderdag 31 mei 2018 klaar voor gebruik. Vanaf vrijdag 8 juni 2018 worden de fietsparkeerplekken direct langs het metroperron verwijderd. Wilt u uw fiets tijdig verplaatsen naar de nieuwe stalling?


Gesnoeide bomen definitief verwijderd tussen 3 en 7 mei 2018

1 mei 2018

In navolging op de aankondiging van 13 maart jl. zullen de eerder gesnoeide bomen tussen donderdag 3 mei en maandag 7 mei 2018 verwijderd worden.
De werkzaamheden worden in opdracht van aannemer Averesch door Enserink B.V. overdag uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is eerder een vergunning verstrekt. Voorbijgangers zullen geen hinder van deze kap ondervinden.


AH to go en toiletten tijdelijk gesloten

11 april 2018

Vanaf donderdag 12 april sluiten de vestiging van AH to go en de toiletten in het station tijdelijk hun deuren. De werkzaamheden voor het nieuwe station starten op maandag 16 april aanstaande. Op de locatie van de huidige AH to go treffen we voorbereidingen voor de plaatsing van nieuwe liften naar de treinperrons. Ook bouwen we nieuwe toiletten. De rest van het station blijft komende weken bereikbaar zoals u gewend bent. De vernieuwde AH to go opent in de zomer weer haar deuren, vanaf dat moment zijn ook de toiletten weer beschikbaar.


Start werkzaamheden in april 2018

27 maart 2018

Metro- en treinstation Rotterdam Alexander wordt komende periode verbouwd. Zowel trein als metro zitten straks onder één dak. De bouw van het nieuwe station start in april 2018. De eerste zichtbare activiteiten zijn het inrichten van de bouwplaats en het plaatsen van verschillende bouwketen op het terrein net buiten het huidige stationsgebouw. Deze werkzaamheden starten na het paasweekend (1 en 2 april 2018).


Snoeiwerkzaamheden 15 en 16 maart 2018

13 maart 2018

Donderdag 15 en vrijdag 16 maart, net voor de start van het broedseizoen, worden twintig bomen tot de stam teruggesnoeid. Het gaat om bomen die op het spoortalud aan beide zijden van het spoor staan. De werkzaamheden worden in opdracht van aannemer Averesch door Enserink B.V. uitgevoerd tussen 07.00 en 16.00 uur. Voor deze werkzaamheden is een vergunning verstrekt.

De snoeiwerkzaamheden worden vooruitlopend op de definitieve kap van de bomen uitgevoerd om te voorkomen dat vogels en andere dieren zich nestelen in de bomen. Met het kappen van deze twintig bomen, waarvoor vergunning is verstrekt, ontstaat er ruimte voor de bouw van het nieuwe station. De bomen worden in de nieuwe inrichting van de Marten Meesweg herplant. Voorbijgangers ondervinden geen hinder van deze snoeiwerkzaamheden.

Planning

Globaal is de projectplanning als volgt:

  • April 2018: Start van de werkzaamheden

  • Zomer/najaar 2018: Sloopwerkzaamheden station, verleggen kabels, leidingen en riolering

  • Begin 2019: Start realisatie nieuwe stationshal zijde Prins Alexanderplein

  • Voorjaar 2019: Start sloopwerkzaamheden oude stationshal zijde busstation

  • Voorjaar 2020: Geplande oplevering

Aan bovenstaande data kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhoudswerkzaamheden spoor

ProRail voert met enige regelmaat werkzaamheden uit aan het spoor, zo ook aan de lijn tussen Rotterdam Centraal en Utrecht. Deze werkzaamheden hebben niet altijd te maken met de verbouwing van Rotterdam Alexander, maar kunnen wel gevolgen hebben voor jouw treinreis. Check daarom altijd de reisplanner voor vertrek.

Nacht- en weekendwerkzaamheden

  • Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019 stoppen er geen metro’s op Rotterdam Alexander in verband met werkzaamheden voor het nieuwe station vanaf vrijdagavond einde dienstregeling tot en met maandagochtend aanvang dienstregeling. Meer informatie volgt.

  • Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober stoppen er geen treinen op Rotterdam Alexander in verband met werkzaamheden voor het nieuwe station vanaf vrijdagavond einde dienstregeling tot en met maandagochtend aanvang dienstregeling. Meer informatie volgt.